Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14

Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14
Audiobook w pliku

 

Krzysztof Gordon

 

3 godz. 24 min.

 

98 MB

 

Tower Press

 

14,99 zł

14,99 zł za szt

 • Wyślij do znajomego

  Wyślij do znajomego

  Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14

  Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

 • rok wydania: 2009
  ISBN: 978-83-60248-00-3
  format: 30 x 17 cm
  Producent: Tower Press

  Stary Testament to starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Katolicka wersja (w odróżnieniu od judaistycznej i protestanckiej) zawiera 46 ksiąg.

  Stary Testament powstał w ciągu wielu wieków, najstarszym tekstem w nim zawartym jest Pieśń Dobory z Księgi Sędziów, spisana w XII w. p.n.e. Najpóźniej, w II w. p.n.e., powstała Księga Daniela. Cały kanon Starego Testamentu został ustalony pod koniec I w. n.e. Znanych już kilka teorii co do wyboru ksiąg kanonicznych - głoszą np., że do kanonu weszły tylko te teksty, w których powstaniu dopatrywano się interwencji Boga.

  Stary Testament był już w starożytności tłumaczony na grekę. Najstarsze tłumaczenie to Septuaginta, zostało ono zapoczątkowane w Aleksandrii w połowie III w. p.n.e. i miało być stworzone dla istniejącej tam gminy żydowskiej. Przekładu dokonano na polecenie faraona Ptolemeusza II Filadelfosa, który chciał zapoznać się prawem żydowskim. NA rozkaz kapłana Eleazara 73 mędrców żydowskich przetłumaczyło księgi w ciągu 72 dni.

  AudioBiblia, Księga Powtórzonego Prawa zawiera:
  CD 1. Pierwsze wystąpienie Mojżesza:I, I - 4, 43
  Pierwsza mowa Mojżesza
  Wymarsz spod góry Synaj
  W Kadesz-Barnea
  Przeprawa na wschodnią stronę Jordanu
  Zdobywanie ziem po wschodniej stronie Jordanu
  Przygotowania do zasiedlania ziem po zachodniej stronie Jordanu
  Troska o zachowanie przykazań jako wyraz prawdziwej mądrości
  Miasta schronienia po wschodniej stronie Jordanu
  2. Ogłoszenie Prawa: 4, 44 - II, 32
  Miejsce i czas
  Przymierze na Synaju i dziesięć przykazań
  Ogłoszenie Mojżesza pośrednikiem prawa
  Miłość i bojaźń Boga
  Izrael wśród innych narodów
  Izrael a dobra tego świata
  Zwycięstwo Izraela dziełem Boga
  Złamanie i odnowa przymierza
  Wierność przymierzu i żniwom
  Obietnice zwycięstwa nad całym krajem

  CD 2. Kodeks deuteronomiczny: 12, I - 26, 19
  Wprowadzenie
  Zniszczenie obcych miejsc kultu
  Jedyne miejsce kultu dla Izraelitów
  Ofiary
  Potępienie kultu kananejskiego
  Zakaz zniekształcania prawa
  Bałwochwalstwo
  Pokusy bałwochwalstwa
  Sprzeniewierzenie się jednego z miast danych przez Boga
  Zakaz innych praktyk zabobonnych
  Obowiązek składania corocznej dziesięciny
  Dziesięciny cotrzyletnie
  Rok szabatowy
  Pierworodne ze zwierząt
  Święto Paschy
  Święta Tygodni
  Święto Namiotów
  Pielgrzymki
  Sędziowie
  Wykroczenia przeciw prawu kultu
  Sądy lewickie
  Królowie
  Kapłani-lewici
  Wróżbici-jasnowidze
  Miasta schronienia
  Słupy graniczne
  Świadkowie
  Wojna
  Zasady zdobywania miast
  Przypadek mordercy nieznanego
  Małżeństwo i rodzina
  Kara przez powieszenie
  Zguba znaleziona
  Różne przepisy
  Świętość małżeństwa i rodziny
  Wyłączenie ze społeczności Izraela
  Czystość obozu Izraelitów
  Rozwody
  W obronie słabych
  Kara chłosty
  Prawo lewiratu
  Wypędzenie Amalekitów

  CD 3: Motywy końcowe: 27, I-26
            Koniec ogłaszania prawa: 28, I-69
  Błogosławieństwo nagrodą za wierność
  Przekleństwo za występki
            Ostatnie polecenia Mojżesza: 29, I-32, 52
  Życzliwość Boga a niewdzięczność ludu
  Wierność przymierzu
  Powrót z niewoli
  Bliskość przykazania
  Błogosławieństwo i przekleństwo
  Jozue następcą Mojżesza
  Obrzędowe czytanie prawa
  Pouczenia różne
  Prawo obok arki
  Pieśń Mojżesza
  Prawo jako źródło życia
  Zapowiedź śmierci Mojżesza
  Błogosławieństwo Mojżesza
  Śmierć Mojżesza
  Zakończenie pięciu ksiąg Mojżesza

  Opinie

  Napisz opinię

  Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14

  Biblia Katolicka Warszawsko - Praska, Księga Powtórzonego Prawa, nr 14

  30 innych audiobooków w tej samej kategorii: